Kutatási adatmenedzsment

TK-s kutatások esetében kérjük, hogy tanulmányozzák át az alábbi dokumentumokat! Minden elinduló TK-s projektnek ki kell töltenie kutatási adatkezelési tervet.

Kutatási adatkezelési tervhez iránymutatás, valamint sablon.

English guide and form for data management plan

Adatgyűjtéshez adatkezelési tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat, űrlapminták

English consent forms to collect research data from persons

Digitálisan tárolt adatok védelméhez irányelvek és táblázatos fájl az adatokhoz való hozzáférő személyek nyilvántartásáról

Kutatási anyagok letétbe helyezéséhez kérjük, töltsék le a nálunk tárolt gyűjtemények kezelési rendjének leírását, valamint a letéti nyilatkozatok űrlapjait. A KDK szerkeszthető letéti nyilatkozata a KDK repozitóriumában érhető el.

A 2024 nyári NKFIH-pályázatok kutatási adatkezelési tervéhez iránymutatás itt található: https://openarchive.tk.mta.hu/620/

Kutatási adatmenedzsment kisokos társadalomtudósok részére

A nemzetközi kutatási mezőben az adatmenedzsment intézményesen elvárt és támogatott feladat. Világszerte számos egyetem, kutatóközpont normál működésének része, hogy a kutatók széles körűen dokumentálják a kutatási folyamatokat és átláthatóan menedzseljék az adataikat. A GDPR előírja, hogy adatkezelési tervet készítsen minden kutató.

Az adatmenedzsment első lépése mindig az adatkezelési terv előkészítése a kutatás elején. Ez nem csak kötelesség, hanem már rövid távon is kamatozó befektetés a tudósközösség munkájába. Ide klikelve letölthet egy formanyomtatványt, amelyben interjús kutatások esetén az interjúalannyal együtt a szöveg felhasználását írásba tudják foglalni.

Itt találhatják azt a segédletet, amellyek könnyen és hatékonyan tudnak kutatási adatmenedzsment-tervet készíteni.

Miért jó adatokat megosztani?

 • mert elősegíti a tudományos vitát
 • mert a cikkeinkhez be lehet linkelni az adatokat
 • mert adatfelhasználók és adatlétrehozók közötti új együttműködést tesz lehetővé
 • mert elősegíti az átláthatóságot és számonkérhetőséget
 • mert hozzájárul a tudományos módszerek fejlődéséhez
 • mert csökkenti a tudományos kutatás költségeit
 • mert hatásosabbá és láthatóbbá válnak a tudományos eredményeink
 • mert növeli a tudós elismertségét
 • mert kiváló oktatási anyag lehet belőle.

Kutatási adatkezelési terv irányelvei

Úgy hozzuk létre, gondozzuk, és tároljuk az adatainkat, hogy nemcsak mi, de más kutatók is használhassák! Egy kutatás adatai, metaadatai (adatfelvétel ideje, módszere, eszközök), és a kutatás során keletkezett szövegszerű információk (interjú, elemzés) mind fontosak és tárolandók a későbbi felhasználás számára. Tároljuk a kutatás során keletkezett kvantitatív és kvalitatív adatokat, kutatási dokumentációkat, elemzéseket, összefoglalókat is!

Konzultáljunk a kutatás finanszírozójával, illetve nézzük meg a szerződésünket, hogy tartalmaz-e kitételeket a kutatási adatok dokumentálásáról vagy újrafelhasználásáról.

A kutatás előtt vegyük figyelembe a következőket:

 • Mik a kutatás finanszírozójának követelményei az adatokkal kapcsolatosan?
 • Mik a törvényi, etikai megkötések a kutatással kapcsolatban?
 • A kutatott személyektől, csoportoktól a kutatás kezdete előtt kérjünk hozzájárulási nyilatkozatot az interjúk, kérdőívek stb. és az esetleges személyes adatok tárolása ügyében. Ebben részletesen határozzuk meg, hogy mire használhatók az adatok a kutatás alatt és után! Lehetőség szerint írásos legyen ez a megállapodás! Ebben térjünk ki a másodfelhasználásra is!
 • Hol, milyen hozzáférésekkel fogja a kutató, a kutatócsapat tárolni és menedzselni a dokumentumait? Pl. a TK-s szerver O meghajtója kiválóan alkalmas a biztonságos, csoportos dokumentummegosztásra.
 • Hol fogjuk tárolni a kutatás lezárultával az adatokat? Hogyan tároljuk a bizalmas információkat, személyes adatokat? Mennyi tárhely szükséges a munka közben és után?
 • Kell-e majd anonimizálni adatokat?
 • Minden kutatásban legyen egy adatfelelős, aki a kutatás előtt és alatt koordinálja az adatok mentését, tárolását, dokumentálását és archiválását!
 • Jegyezzük fel, hogy a kutatás résztvevője mely részfeladatokat végezte el. Pl. dokumentáljuk, ki vett részt egy kérdőív vagy interjúterv véglegesítésében, ki hol interjúzott, stb.!

Természetesen soha nem tudunk minden fontos információt, anyagot, dokumentumot megőrizni, de a saját munkánkat is megkönnyíti, ha rendezetten tároljuk az adatainkat.

 • Mentsünk minden fájlt, ami fontos a munkánk során! Készítsünk biztonsági mentéseket! Használjunk egyértelmű jelzéseket, hogy melyik egy szöveg legfrissebb változata!
 • Használjunk ingyenes formátumokat (rtf, csv, mp4, stb.).
 • Dokumentáljuk, hogy hogyan és miért keletkeztek a létrejövő kutatási anyagok, és mit tartalmaznak! Archiválandó dokumentumtípusok például: kutatási terv, kérdőív, interjú vezérfonal, adatfájl, kódok (pl. SPSS syntax), interjú hangfelvétel, gépelt interjú, megfigyelési jegyzőkönyv, fénykép, videofelvétel, tanulmány, kivonat.
 • Szövegeinknek adjunk beszélő címet, feliratot, vagy dokumentáljuk a tartalmukat máshogyan, pl. MS Word esetében a fájl, információ, tulajdonságok, dokumentumpanel megjelenítése gomb segítségével!
 • Adatfájljainkban címkézzük fel a változókat!
 • Ha változtatunk az eredeti adatokon, mentsük el az eredetit és az újat is! Jegyezzük le, hogy mit változtattunk, módosítottunk az adatokon!
 • Tisztázzuk, hogy mennyire felelnek meg az adatok másodfelhasználás céljára az etikai-törvényi feltételek mellett. A kutatott személyek hozzájárulási nyilatkozatait vegyük mindig figyelembe!