HUN-REN Adatrepozitórium Platform fejlesztése

Címlap

 

Többéves előkészületek után 2024 márciusában került a tudományos nyilvánosság elé a HUN-REN Adatrepozitórium Platform (ARP). A projektet három kutatóintézmény, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) szakemberei valósítják meg, a HUN-REN Központ (korábban ELKH Titkárság) támogatásával.

A HUN-REN ARP weboldala: https://researchdata.hu/

Az ARP országos kiszolgálású adatrepozitórium és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások együttese. A hiánypótló infrastruktúra egyedülálló feltételeket teremt a kutatói közösség által előállított adatok hosszú távú, biztonságos tárolásához, kezeléséhez és megosztásához.

Az ARP alapvető célja elősegíteni a legkülönbözőbb tudományterületeken keletkezett kutatási adatok láthatóságát és újrafelhasználhatóságát. Szolgáltatásai azt célozzák, hogy elérhetővé, követhetővé, visszakereshetővé, összekapcsolhatóvá váljanak az egyes adatgyűjtések és azok eredményei. Ezzel az ARP nem csupán a jelenben folyó kutatói munkát támogatja, hanem egyszersmind biztosítani tudja a tudománytörténetileg is értékes kutatási anyagok megőrzését.

Az ARP több módon segíti a kutatókat, kutatóközösségeket, tudományos projektek munkatársait abban, hogy a nyílt tudomány kívánalmainak és a korszerű adatkezelési elveknek megfelelve eredményesebbé tegyék a munkájukat. Az adatok bőséges dokumentálását, metaadatokkal történő ellátását lehetővé tévő eszközök megkönnyítik az archiválást, az újrafelhasználást, a hazai és nemzetközi kutatásokhoz, kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódást.  

Az ARP intézményi, technológiai és közvetlen adatkapcsolati szinten segíti elő hazánk hasonló célú európai kezdeményezésekbe történő bekapcsolódását is, amelyek közül a legfontosabb az EOSC (European Open Science Cloud) páneurópai kutatási infrastruktúra. Az ARP Adatrepozitórium továbbá biztosítja a kutatási adatokra vonatkozóan nemzetközi összefogásban kidolgozott FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, magyarul: megtalálható, hozzáférhető, átjárható, újrafelhasználható – elvek érvényesülését.

A projekt gondoskodik az adatrepozitóriumok felhasználásával kapcsolatos ismeretek terjesztéséről, a szükséges HUN-REN- és intézményi szintű adatkezelési irányelvek és szabályozások létrehozásáról, valamint a hazai és nemzetközi adat- és metaadat-kezelési, -tárolási szabványok és ajánlások, a jó gyakorlatok meghonosításáról.

Az ARP létrehozása elősegíti a Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiájában (2021–2030) kitűzött célok elérését, amelyek között kiemelt helyen szerepel az állami kutatóhelyek kutatási eredményeinek a jelenleginél nagyobb arányú hasznosulása, valamint a tudásáramlás és a tudástermelés kapacitásának bővítése.

Az ARP Adatrepozitóriumban egyelőre a HUN-REN kutatóhálózat és a hazai felsőoktatási intézmények munkatársai tudnak kutatási adatokat elhelyezni. Az Adatrepozitóriumban elhelyezett kutatási adatok ugyanakkor szélesebb körben, minden érdeklődő számára, a hazai és a nemzetközi kutatóközösség mellett a felsőoktatás és a versenyszféra szereplői, valamint a tudomány iránt érdeklődő nagyközönség számára is elérhetők.

További információk: Gárdos Judit, a TK Kutatási Dokumentációs Központ vezetője (E-mail: gardos.judit@tk.hu)