Demokratikus innovációk és a magyar pártok

Felkerült a KDK repozitóriumába Oross Dániel, Herta Eduárd, Rákos András Dominik, valamint Lengyel László Levente Demokratikus innovációk és a magyar pártok című kutatási gyűjteménye.

A kutatók kérdőíves és interjús felméréssel vizsgálták a választók és képviselők közötti kapcsolatot új alapokra helyező demokratikus innovációk ismertségét és elfogadottságát az Országgyűlési képviselettel rendelkező pártok választott vezetői, parlamenti képviselői és választói körében. 

Az elemzés kiindulópontja szerint a demokratikus politikai rendszerekben a képviseleti demokrácia fő aktorai a pártok vezető tisztségviselői, valamint a megválasztott országgyűlési képviselők és a kormánytagok, azonban nem kizárólag ezek a szereplők azok, akik befolyással bírnak a politikai döntéshozatalra. A részvételi, valamint a deliberatív demokrácia főként azokra az állampolgárok és civil szervezetek által kezdeményezett döntéshozatali mechanizmusokra, eljárásokra fókuszál, amelyek a képviseleti demokrácia intézményeit kiegészítve, az állampolgárok bevonása révén kívánják javítani a politikai döntések társadalmi elfogadottságát és hatékonyságát. A kutatás ezek megítélését vizsgálja.

A KDK-ban elhelyezett kutatási anyagok között megtalálhatóak a kutatási kérdőívek, az elkészült adatbázisok, valamint a felvett interjúk.