Tudományos munka a KDK-ban

A KDK számos tevékenységei között kitüntett szerepet kap a gyűjteményeink népszerűsítése, tudományos feldolgozása, valamint az archívumokkal és az ottani tevékenységekkel kapcsolatos tudományos vizsgálódások. Ezek keretében több száz előadást tartottunk és sok tucat publikációnk jelent már meg. A publikációink folyamatosan frissülő listáját itt olvashatják:

2023

Gárdos Judit, Egyed-Gergely Júlia, Horváth Anna, Pataki Balázs, Vajda Róza, Micsik András: Identification of social scientifically relevant topics in an interview repository. A natural language processing experiment. In: Journal of Documentation. DOI: 10.1108/JD-12-2022-0269

Egyed-Gergely Júlia, Gárdos Judit, Horváth Anna, Meiszterics Enikő, Tóth Zoltán, Vajda Róza: Mi az ábra? Szociológiai felmérés a kutatási adatok kezeléséről és az eredmények átfordítása az informatika nyelvére. In: Magyar Tudomány 2023/7. DOI: 10.1556/2065.184.2023.7.4

Kovács Éva: The Sensual Memory of Shoah : The Meaning of Sound, Touch and Taste in the Culture of Testimonies. In: Woods Roge, Jones Sara (szerk.) The Palgrave Handbook of Testimony and Culture. Cham: Springer International Publishing, 259-278.

Kovács, Éva, & Vajda, Róza: Szalai Júlia: „.hogy hogyan lehet a személyest beemelni valahogy a fogalmiba”. In: Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 13(1), 83–107. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.1.83

Kovács László, Gárdos Judit, Kacsuk Péter: Bevezető az 'Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium Platform' különszámhoz. In: Magyar Tudomány, 2023/7. DOI: 10.1556/2065.184.2023.7.1

 

2022

Csurgó Bernadett, Gárdos Judit, Kerényi Szabina, Kovács Éva, Micsik András: Dissidents, Rebels, and Everyday Heroes: New Perspectives on the Digital Archiving of Cultural Resistance Under State Socialism. In: East European Politics and Societies (2022, online first), DOI: 10.1177/08883254221131589

Egyed-Gergely Júlia, Jakab Miklós, Meiszterics Enikő: Audio kazettáról mesterséges intelligencián alapuló algoritmusba. Veszélyben lévő kutatási adatok megóvása – beszámoló egy pilot projektről és az eredmények további sorsáról. In: Holl András, Maróthy Szilvia (szerk): A kutatásiadat-kezelés gyakorlata: Bevett eljárások és kísérleti projektek, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae, 122 (47), Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-85-0, pp. 75-86, https://doi.org/10.36820/MTAKIK.KOZL.2022.KutAdat

Egyed-Gergely Júlia, Vajda Róza, Gárdos Judit, Horváth Anna, Meiszterics Enikő, Micsik András, Martin Dávid, Marx Attila, Pataki Balázs, Siket Melinda: Szociológia, kutatási adatok, mesterséges intelligencia: lehetőségek és tapasztalatok. In: Tick József, Kokas Károly, Holl András (szerk.) Valós térben - az online térért: Networkshop 31: országos konferencia. 2022. április 20–22. Debreceni Egyetem. Budapest, HUNGARNET Egyesület, MTA Könyvtár és Információs Központ (2022) 364 p. pp. 161-169, https://doi.org/10.31915/NWS.2022.20

Havadi Gergő: A Rácz József gyűjtemény bemutatása – A ’80-as és ’90-es évek deviáns ifjúsági szubkultúrái alulnézetből. In: socio.hu 12/3: 148-156., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.3.148

Horváth Anna: Kritikai társadalomtudomány vagy politikai kényszerpálya? A Munkáséletmód kutatás kutatási gyűjtemény bemutatása. In: socio.hu 12/1: 129-137., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.129

Kovács Éva, Dupcsik Csaba: Előszó a Munkás(k)uta(táso)ka tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig tematikus számhoz. In: socio.hu 12/1: 1-4., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.1

Kovács Éva: Kit érdekel még a társadalmi tények és cselekvések magyarázata? Néhány ajánlat. A Kit érdekel még a szociológia? című konferencia plenáris előadása. In: socio.hu 12/2: 66-77., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.2.66

Kovács Éva, Nicole L. Immler: Zum politischen Anspruch der Oral History: Über das epistemische Schweigen und die ontologische Taubheit der Mehrheitsgesellschaft. In: Forum Qualitative Sozialforschung 23/2: 2-32. (2022), https://doi.org/10.17169/fqs-22.2.3745

Szirmai Norbert, Kovács Éva (szerk): „Nekem világ életemben elsődlegesen szociálismunkás-identitásom maradt”, Búcsú Setét Jenőtől. In: socio.hu 12/1: 113-128., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.113

Vajda Róza, Kovács Éva (szerk.): „Mert hát mégis egy polgárlány voltam” In memoriam H. Sas Judit. Kovács Éva interjúja. In: socio.hu 12/2: 91-106., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.2.91

 

2021

Balogné Tóth Katalin: „És mi van a tükrök között?”. A.Gergely András gyűjteményének bemutatása. In: socio.hu 11/4: 289-296., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.3.289

Egyed-Gergely Júlia, Horváth Anna: Vitányi Iván (1925–2021) – „Nem elég díjat nem kapni, úgy is kell élni, hogy ne is adjanak”. Egy szabadságszerető ember élete és munkássága. In: socio.hu 11/4: 273-288., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.4.273

Filep Georgina, Sárosi Anna: Beszámoló a „munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig” online konferencia kerekasztal-beszélgetéseiről. In: Szociológiai Szemle 2021/3., https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2021.2.5

Gárdos Judit, Vajda Róza: Életinterjú Dr. Pálvölgyi Mátyással. In: Biztosítás és kockázat: 8. évf. 3-4. szám, 68-91., http://dx.doi.org/10.18530/BK.2021.3-4.6

Gárdos Judit, Vajda Róza: Életútinterjú Dr. Patai Mihállyal. In: Biztosítás és kockázat: 8 évf., 1-2 szám, 56-89., http://dx.doi.org/10.18530/BK.2021.1-2.6

Horváth Anna, Gárdos Judit: Anonimizálás – mi végre? Módszeresen-beszámoló. In: Szociológiai Szemle 2021/4, 98-104., https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2021.4.5

Horváth Anna: „Kritikai tudományosság vagy politikai kényszerpálya?” A Munkáséletmód kutatások gyűjtemény bemutatása. In: socio.hu 12/1: 129-137., https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.129

Kovács Éva, Szász Anna Lujza: Ich höre nicht, was ich nicht weiß: Der Dokumentarfilm Die Zigeuner und sein Nachleben. In: Frank, Reuter; Daniela, Gress; Radmila, Mladenova (szerk.) Visuelle Dimensionen des Antiziganismus. Heidelberg, Heidelberg University Publishing (2021), 387-412., http://real.mtak.hu/id/eprint/134983

 

2020

A.Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács Éva, Paksi Veronika (szerk.): Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság (2020), https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2020/TTT_kotet_vegleges.pdf

Gárdos Judit: Előítélet-kutatások. In: Szabari Vera (szerk): (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó, ELTE Eötvös Kiadó (2020), pp. 40-66., http://real.mtak.hu/id/eprint/118960

Gárdos Judit, Kovács Éva, Vajda Róza: Önszociológiák? Új kihívások a kvalitatív módszereket alkalmazó kutatásokban és archiválásukban. In: A.Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács Éva, Paksi Veronika (szerk.): Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság (2020), 123-140., https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2020/9_GardosJ_KovacsE_VajdaR.pdf

Gárdos Judit, Ságvári Bence: Az értékkutatások ígérete és valósága – Az értékek kutatása. In: Szabari Vera (szerk): (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó, ELTE Eötvös Kiadó (2020), pp. 67-89., http://real.mtak.hu/id/eprint/118959

Kovács Éva, Szapor Judith: Introduction to the English Edition : The Storyteller of the Shoah: Éva Fahidi and Anima Rerum. In:  Éva Fahidi: The Soul of Things : Memoir of a Youth Interrupted. Toronto: University of Toronto Press, pp IX-XXII

Kovács, Éva, & Takács, Judit:. Látjuk-e, mi jön? A koronavírus-járvány hatása a magyar társadalomra és társadalomkutatásra. In: Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 10(2.), 95–211. https://socio.hu/index.php/so/article/view/808

Kovács Éva, A.Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Paksi Veronika (szerk.): Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság.

Sipos Júlia: Sipos Júlia beszélgetése Tibori Timeával „Közös tanulási folyamat, amely bearanyozza az ember életét”. In: A.Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács Éva, Paksi Veronika (szerk.): Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság (2020), 14-26., https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2020/02_SiposJ_interju_TiboriTimeaval.pdf

Szabari Vera (szerk): (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó, ELTE Eötvös Kiadó (2020), 328 p., http://real.mtak.hu/id/eprint/122069

Szabari Vera: A tények valóban magukért beszélnek? In: A.Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács Éva, Paksi Veronika (szerk.): Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság (2020), 230-240., https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2020/16_SzabariV.pdf

Szász Anna Lujza: “Nem éreztem azt, hogy nekem az a hivatásom, hogy emberekkel foglalkozzak terápiás módon, hanem inkább a kutatást és a tanítást preferáltam” Szász Anna Lujza interjúja Erős Ferenccel. In: socio.hu 2020/1, 74-85., https://socio.hu/index.php/so/article/view/805

Tibori Timea: Álomból valóság: Életmód - elmélet és gyakorlat. In: Szabari Vera (szerk.): (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó, ELTE Eötvös Kiadó (2020) pp. 165-197., http://real.mtak.hu/id/eprint/122069

Tibori Timea: Szakmatörténeti interjú-részletek Síklaki István szociálpszichológussal. In: A.Gergely András (szerk.): Szóbeli befolyásolás a koherencia teremtéséhez: Ünnepi kötet Síklaki István 70. születésnapjára. Budapest: MAKAT – Antroport, 2020, http://mek.oszk.hu/21700/21747/21747.pdf

Vajda Róza: Kategóriák szorításában – A tudományos romareprezentációk politikai dimenzióiról. In: Szabari Vera (szerk): (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó, ELTE Eötvös Kiadó (2020), pp. 90-132., http://real.mtak.hu/id/eprint/122069

 

2019

Kovács Éva: Talkin’ ’bout a revolution : On the social memory of 1989 in Hungary. In: Włodzimierz Borodziej ;    Stanislav Holubec ;    Joachim von Puttkamer (szerk.) From Revolution to Uncertainty: The Year 1990 in Central and Eastern Europe London: Routledge, pp 103-116.

Kovács Éva: Die Träume der Grenzpolizisten : Der verzauberte Wald von Kőszeg. In: Ladislav Cabada, Christopher Walsch (szerk.) Imaginäre Räume in Zentraleuropa. Kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale Identitätsentwürfe. Herne: Gabriele Schäfer Verlag, pp 297-315( Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas ; 14)

Szabari Vera: „Így születnek a hősök Magyarországon, hogy az ember nem tud ellenállni, hogy valami olyasmit csináljon, amihez semmi köze” Szabari Vera interjúja Csákó Mihállyal. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szabari Vera. In: socio.hu 2019/1, 119–136., https://socio.hu/index.php/so/article/view/713

Szász Anna Lujza: Interjúja Őrszigethy Erzsébettel. In: socio.hu 2019/4, 67-82., https://socio.hu/index.php/so/article/view/789

 

2018

Csurgó Csurgó Bernadett, Gárdos Judit, Kerényi Szabina, Kovács Éva, Micsik András: The Registry: Empirical and Epistemological Analyses. In: Apor Balázs, Apor Péter, Horváth Sándor: The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Budapest: Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 27-49

Kovács Éva: Testimonies in the Digital Age – New Challenges in Research, Academia and Archives. In: Werner Dreier, Angelika Laumer, Moritz Wein (szerk.) INTERACTIONS : Explorations of Good Practice in Educational Work with Video Testimonies of Victims of National Socialism. Berlin: Books on Demand (BoD), 76-92

Apor Péter, Horváth Sándor, Kovács Éva, Scheibner Tamás: Kulturní opozice: koncepty a přístupy Muzeum: Muzejni a vlastivedna prace (1803-0386 2533-5642): 56 2, 13-23.

Kovács, Éva. „Post-testimony” A tanúságtétel helye a soá történeti elbeszélésében. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 8(3), 107–119. https://socio.hu/index.php/so/article/view/686  DOI: 10.18030/socio.hu.2018.3.107

Kovács Éva: A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely első évtizede. Szociológiai Szemle (1216-2051 ): 28 1 pp 120-123

 

2017

Gárdos Judit, Meiszterics Enikő(Át)láthatóbb kutatások − az MTA TK Kutatási Dokumentációs Központ tapasztalatai. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2017 (64). pp. 389-396. ISSN 0041-3917

Piotr Filipkowski, Gárdos Judit, Kovács Éva, Szabari Vera: Culture Over Structure : The Heritage Of Lifestyle Research In The 1970s In Hungary And Poland. Stan Rzeczy / State Of Affairs (2083-3059 ): 13 2 147-170

 

2016

Gárdos Judit: History, ontology, science studies: How to study open science and scientific data. EASST Review 35: 4.

Apor Péter, Csurgó Bernadett, Gárdos Judit, Horváth Sándor, Kerényi Szabina, Kovács Éva,  Micsik András, Scheibner Tamás: COURAGE Registry: Connecting Collections : A COURAGE projekt keretében készült, a http://cultural-opposition.eu/registry/ alatt elérhető adatbázis.

Kovács Éva, Szabari Vera, Lénárt András: (Fel)talált tudomány : Az 1971-es Kemény-féle reprezentatív cigánykutatás idején keletkezett kvalitatív szociológiai források utóélete. HÍD (0350-9079 ): 11 104-125 

 

2015

Natasha S. Mauthner & Judit Gárdos: Archival Practices and the Making of “Memories”, In: New Review of Information Networking, 20:1-2, DOI: 10.1080/13614576.2015.1114825

Gárdos Judit: Jak ułożyć puzzle?: Badania nad kulturąwęgierskich robotników z połowy lat siedemdziesiątych XX wieku I kilka zagadnień epistemologicznych. In: Kultura y Spoleczenstwo, 3.

Kovács Éva, Szász Anna Lujza, Zombory Máté: Előszó az „1944 és a magyar társadalomtudományok” különszámhoz. In: socio.hu 6:1-5

 

2014

Henry Greenspan, Annette Wieviorka, Kovács Éva, Sara R Horwitz, Berel Lang, Dori Laub,    Kenneth Waltzer: Engaging Survivors: Assessing 'Testimony' and 'Trauma' as Foundational Concepts. Dapim: Studies On The Holocaust (2325-6249 2325-6257): 28, 190-226

Éva Kovács, András Lénárt, Anna Lujza Szász: “Oral History Collections on the Holocaust in Hungary”. S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 1 (2):48-66. https://simon.vwi.ac.at/index.php/simon/article/view/137.

Micsik András; Gárdos Judit: Tudományos repozitóriumok az MTA-ban: a KDK és a SZTAKI tanulságai. In: Kunkli, Roland; Papp, Ildikó; Rutkovszky, Edéné (szerk.) Informatika a felsőoktatásban 2014. Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem Informatikai Kar.

 

2013

Biszak Sándor; Gárdos Judit; Ládi László; Mikó Zsuzsanna; Nagy Péter Tibor; Veroszta Zsuzsanna: Kerekasztal beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról. In: Educatio, 3.

Gárdos Judit; Kovács Éva: Das Projekt RESCAPE in Ungarn. In: Nicolas, Apostolopoulos; Cord, Pagenstecher (szerk.) Erinnern an Zwangsarbeit : Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt. Berlin, Németország : Metropol Verlag.

Kovács Éva:  "Nem lehet, hogy ez börtön lenne" : Gyerekrajzok H. Sas Judit kutatásából. Válogatta: Erdős Virág. https://20szazadhangja.tk.hu/gyerekrajzok

 

2012

Kovács, Éva: Az emlékezet a szociológiai elméletéhez. In: Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2(1), 23–35. Elérés forrás https://socio.hu/index.php/so/article/view/287. DOI: 10.18030/socio.hu.2012.1.23

Kovács Éva, Szász Anna Lujza, Lénárt András: A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei BUKSZ - Budapesti Könyvszemle (0865-4247 1588-0222): 23 4, 336-351

 

2011

Gárdos Judit; Ivacs Gabriella: Qualitative Longitudinal Research and Qualitative Resources: The Hungarian Case. Iassist Quarterly 2010-2011.

Gárdos Judit: Interjús szociológiai források újrafelhasználása. Szociológiai Szemle 21: 3.

Kovács Éva: A narratív módszertanok politikája. Forrás: Irodalom-művészet-tudomány (0133-056X 1418-1568): 43 7-8, 3-20